ARAMA YAP

  Anlaşmalı Kurumlar  

        Kalite Birimi        

 

 

 

 

 

  

ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

1.AMAÇ: Acil Servise başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması ve sorumluların belirlenmesi, yaşamını tehlikeye atabilecek sorunların saptanması, doğru zamanda doğru işlemin ve gerekli tedavinin zamanında yapılmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM: Acil serviste yürütülen tüm faaliyetleri, acil servise başvuran hastaları ve acil çalışanlarını kapsar.

3.SORUMLULAR:

         -Acil Servis Sorumlu Hekimi        

         -Acil Servis Pratisyen Hekimi

         -Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

         -Hemşire, ATT, Sağlık memuru

         -Diğer Personel ( Servis Sekreteri, Temizlik Personeli, Güvenlik Personeli)

         -Hasta Taşıma Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

4.FAALİYET AKIŞI:

      Hastanın değerlendirilmesi, triaj, tanısının konması, tedavisinin düzenlenmesi, tedavinin sonuçlandırılması ( yatırılması, taburcu ve sevk ) işlemlerini kapsar.

 

4.1 BİRİM ÇALIŞMA KURALLARI:

4.1.1. Sağlık Personeli:

Acil servis kesintisiz 24 saatlik zaman diliminde her gün doktor, sağlık personeli,temizlik görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, hasta taşıma yönlendirme ve karşılama görevlisi, nakil ambulans görevlisi hazır bulunmaktadır. Nöbet listeleri aylık hazırlanmaktadır.

Hastane idaresi tarafından belirlenen kıyafet giyilir. Personel tanıtım kartı takılır.  Serviste yürütülen tüm hizmetlerin takip edilmesi Birim Sorumlu Hemşiresi tarafından yürütülmekte olup bütün kontroller Birim Sorumlu Doktoru tarafından yapılır.

Nöbetçilernöbet defterini her nöbette doldururlar. Nöbetlerinde geçen önemli olayları saat belirterek bir sonraki nöbetçiye tıbbi, idari ve teknik işlerle ilgili önerileri kaydederler. Nöbet defterleri her gün Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür yardımcısıtarafından kontrol edilir. Önemli hususlarda Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne bildirilir.        

 

4.1.2.Temizlik ve Sekreterlik

Hastane idaresi tarafından belirlenen çalışma kıyafetleri ile ve mesai saatlerine göre çalışırlar. Çalışma esnasında personel tanıtım kartı mutlaka takılı olmalıdır.

 

4.1.3.Güvenlik:

Çalışma kıyafetleri ile ve mesai saatlerine göre çalışırlar. Çalışma esnasında personel tanıtım kartı mutlaka takılı olmalıdır.

 

4.1.4.Hasta Taşıma Karşılama, Danışma ve Yönlendirme:

Çalışma kıyafetleri ile ve mesai saatlerine göre çalışırlar. Çalışma esnasında personel tanıtım kartı mutlaka takılı olmalıdır.

 

4.2. BİRİMİN KONTROLÜ:

Servis sorumlu hemşiresi tarafından nöbet teslimi her gün sabah nöbetten çıkan ve nöbete gelen personelle tüm servis gezilerek yapılır. Bu kontroller aşağıdaki konuları içerir;          

 

 

4.2.1. Tıbbi cihazların kontrolü:

Tüm cihaz ve malzemeler ( tıbbi cihazlar, oksijen tüpleri) kontrol edilir. Arıza bildirimleri, Otamasyon üzerinden teknik birime yapılır ve arızanın giderilmesi sağlanır. Kalibrasyonlu cihazlar kontrol edilerek, kalibrasyon etiketleri kontrol edilir. Kalibrasyon süresi dolan cihazlarKalibrasyon Sorumlusuna bildirilir.

 

4.2.2. İlaç Ve Malzeme kontrolü:

Servisin ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçları haftada 2 defa bilgisayar üzerinden birim sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından talep edilir. Hafta içerisinde meydana gelebilecek ilaç ve sarf ihtiyaçları da otomasyon üzerinden yapılır.

      Minimum stok düzeyinin altına düşen ilaç ve sarf malzemeler eczaneden talep edilir. Miat takipleri otomasyon üzerinden yapılır. Miadı dolmaya 3 ay kalan ilaçlar eczaneye bildirilerek, uzun miatlılarla değişimi sağlanır.

Miadı dolmaya 3 aydan az kalan ilaç tespit edilir ve kısa zaman içerisinde bitirilebileceğine karar verilirse, bu ilaç veya ilaçların üzerine kırmızı etiket yapıştırılarak rafta ön tarafa yerleştirilir.

 Soğuk zincir sorumlusu tarafından, soğuk zincire tabi ilaç veya aşıların ısı takipleri yapılarak kayıt altına alınır. Eğer aşı muhafaza edilen dolap arızalanırsa, en yakın buzdolabına soğuk akülerle sevk edilerek muhafaza edilmeleri sağlanır.

 Geri toplanması istenen ilaç ve sarf malzeme olması durumunda, birim sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından tutanakla birlikte eczane sorumlusuna teslim edilirler.

  Birim sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından ilaç ve sarf malzemelerin bozulma ve hasar görmeye karşı uygun şekilde muhafazaları kontrol edilir. Yüksek riskli ilaçların tanımlanması ve korunması, narkotik ilaçların kilit altında olması ve nöbet değişimlerinde devir teslim kayıtlarının tutulması, AS.FR.07 Acil Servis Resüsitasyon Acil Arabası İlaç Takip Listesine göre kontrolleri yapılır.

        Birim sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından kullanılan narkotik ilaçlar eczaneden temin edilirken, narkotik ilaçlar için Narkotik İlaç İstem ve Kayıt Formu doldurularak doktora onaylatıldıktan sonra eczaneden alınır.

   Narkotik ilaçlarda bir hastaya hekimin önerdiği dozun kullanılması sonrasında açılan ampulde kalan miktarın tekrar kullanılmaması halinde, kalan miktar aynı gün ilgili hekim ve servis hemşiresiyle birlikte müştereken tutulacak tutanakla imha edilir. İmhasına karar verilen ampul tıbbi atık olarak atılır. İmha tutanakları dosyalanır.

   Narkotik ilaç alındıktan sonra herhangi bir kırılma kaybolma karşısında kırılan ilaç için sorumlu hemşire ve nöbetçi doktor tarafından 2 adet tutanak tutulur. Eczacıya bir nüshası teslim edilir.

 

4.2.3. Acil müşahede odalarının kontrolü:

       Müşahede odalarındaki yataklar sık aralıklarla kontrol edilir. Hasta bulunan yataklardan kirli olan varsa değiştirilmesi için temizlik personeli uyarılır. Hasta olmayan yataklar kontrol edilerek hazır durumda olmaları sağlanır.

Mahremiyet için hazırlanan perde / paravanlar kontrol edilerek hazır bulundurulurlar.

 

4.3. SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU:

4.3.1.Triaj Uygulaması :

Acil Servise müracaat eden hastalar, hastanın durumuna göre hasta yönlendirme, taşıma ve karşılama personeli tarafından, tekerlekli sandalye veya sedye ile hayati fonksiyonları göz önünde bulundurularak triaj alanına alınır. 112 ambulans ile gelen hastaya triaj uygulanmaz, direkt sarı alana alınır.

Acil Servise başvuran hastaların triajı acil pratisyen hekim veya ATT-hemşire tarafından gerçekleştirilir.

Eğer hasta kendi başına hareket edebiliyorsa, yürüyerek triaj alanına başvurur. Triaj alanında değerlendirilen hasta şikayetinin aciliyetine göre yeşil alan, sarı alan veya kırmızı alana uygun şekilde yönlendirir.

Burada ilgili sağlık çalışanı, tarafından vital bulgular alınıp hastanın hastalığıyla ilgili alana yönlendirilmesi yapılır.

 

4.3.2.Hasta Kabul Süreci:

       Acil Servise başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir.

       Acil Servise müracaat eden hastalar hasta yönlendirme taşıma ve karşılama personeli tarafından karşılanır. İhtiyacı olanlar sedye ya da tekerlekli arabayla, yürüyebilenler ise yürüyerek Acil Servise alınır.

       Acil Servise başvuran hastanın tıbbi müdahalesi başlatılır, kayıt işlemleri muayeneye giren hastaların yakınları varsa, vezne veya hasta kabul işlemleri bu yakınları tarafından yürütülür. Hastanın yanında kimsesi yoksa bu işlem servis sekreteri tarafından bilgisayara giriş kaydı yaptırılarak protokol defterine işlenir.

       Acil müdahale gerektiren hasta kayıtları, varsa yakını, yoksa acil personeli tarafından yapılır.

       Durumu acil olmayan, ayaktan normal vakalar kaydını kendisi yaptırır veya yakını tarafından yaptırılır.

       Sosyal güvencesi olmayan hastaların kayıtları 4.3.13 de açıklanmıştır.

      Adli olarak gelen kişinin kaydı resmi yazıyla hastaneye gelen adli vakaların kayıt işlemleri yanındaki polis veya jandarma tarafından yapılır. Ambulans veya kendi imkânlarıyla ulaşan hastaların adli kaydı nöbetçi memur tarafından yapılır. Doktor adli vakayı polise bildirir. Hastaneye girişi yapılan hastanın adli deftere kaydı yapılır.

        Hasta hastanemize başvurduğunda T.C. kimlik numarası ve nüfus cüzdanı istenir. Genel sağlık sigortası ve yeşil kart mensuplarından internet üzerinden provizyon istenir. Provizyon alınabiliyorsa kayıt yapılır. Provizyon alınamıyorsa durumun açıklığa kavuşması için hasta yakını hastanın kurumuna yönlendirilir.

        65 yaş üstü ve 18 yaş altı sağlık güvencesi olmayan hastaların kayıtları kimlikleri ile yapılır.

        Hasta yurt dışı yabancı şubede çalışan sigortalı ise SGK İl Müdürlüğünden verilen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin olup olmadığı ve tarihinin geçerliliği kontrol edilir. Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin fotokopisi alınır ve günün sonunda faturalama servisine teslim edilir.

        Ücretli muayene talebinde bulunanları ise vezneye yönlendirilir.

        Eğer tespit edilen uygunsuzluklar var ise, hasta ve/veya hasta sahibine anlaşılabilir bir dille saygı kuralları çerçevesinde eksikleri ve uygunsuzlukları anlatarak, tamamlaması istenir.

        Trafik kazası sonucu başvuran hastaların kayıtlarını; kurum trafik kazaları döner sermaye işletmeleri olarak yapılır. Trafik polislerinden kaza tespit tutanağı istenir ve faturalama birimine teslim edilir.

         Adli vaka ise, hastane polisi çağırılır. Doktorun yazmış olduğu tutanağın üst nüshası kolluk kuvvetine, diğer nüshaları sağlık kuruluşunda adli evrak dosyasına koyulur.

        İntihar vakalarında Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri Kayıt Formu, kriz vakalarında Acil Servis Ünitesi Kriz Durumları Kayıt Formu düzenlenir.

 

ADLİ RAPOR İŞLEMLERİ VE OTOPSİ:Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vakalarda, bir suçun işlendiğine dair bir belirti ile karşılaşılması halinde TÜRK CEZA KANUNU’ nun ilgili maddesi gereği gecikmezsizin Cumhuriyet savcılığına veya adli kolluğa haber verilmesi zorunludur. Ayrıca yaralı ve cesetten çıkarılan delil niteliğine haiz eşyanın adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi gerekir.

         Hasta kayıt memuru hasta kayıt yerinin düzen ve disiplinini sağlar.

         Nöbetçi idari memur, çalışma saati dışında, kurum kadrosunda bulunan bütün idari memurların görevlerini üzerine alır.

        Hastalardan yönetmeliklerdeki esaslar dışında ve fiyat tarifesindeki yazılı miktarlardan başka hiçbir ad ve nedenle para istenemez ve alınamaz.

 

4.3.3.Muayene:

 Triajdan gelen hasta muayene odasına alınarak burada gerekli muayenesi hekim tarafından yapılır. Muayenenin sonucuna göre, reçete verilir, yatış, tetkik veya sevk gibi süreçler başlayabilir.

 

4.3.4.Tanı

4.3.4.1.Tetkik ve Röntgen:

Tetkik ve röntgen istemleri bilgisayar üzerinden yapılır. Röntgen çekimi yapılacak olan hasta görevli personel veya hemşire nezaretinde, çekim odasına alınır.

Laboratuvar tetkiki hastadan istenmişse, hastanın kanı sağlık personeli tarafından ilgili tüplere alınarak üzerine barkodu yapıştırıldıktan sonra pnömatik sistem ile laboratuara gönderilir. Kanda alkol seviyesi bakılacaksa Acil Servis personeli tarafından kan tüpü laboratuvara bizzat teslim edilir.  

4.3.5. EKG:

Hastaya EKG istenmişse, EKG cihazı hastanın yanına taşınır. Sağlık personeli tarafından hastanın EKG si çekilir.

 

4.3.6. Tedavi:

Doktor hastayı muayene ettikten sonra veya hasta tetkikten geldikten sonra, hemşire doktorun verdiği AS.FR.14 Acil Hasta Muayene Tedavi ve Takip Formundaki order doğrultusunda tedavisini uygular. Yapılan uygulamaları Hemşire Gözlem Formuna ve bilgisayar ortamına kayıt edilmesini sağlar.

 

Acil Müdahale Gerektiren Hastaya Yönelik Uygulamalar:

     Hastanın durumu belirlenerek Acil Servis hemşiresi ve Acil Servis doktoru tarafından ilk tıbbi müdahalesi yapılır.

      Doktor muayeneden sonra gerek görürse tetkik ister.

      Hastanın kanı sağlık personeli tarafından alınır. Alınan numune pnomotik sistemle laboratuvara gönderilir.

      Röntgen çekimi yapılacaksa tekerlekli sandalyeyle görevli personel tarafından çekim odasına götürülür.

      Gerekirse konsültasyon istenir.AS.FR.14 Acil Hasta Muayene Tedavi ve Takip Formundaki konsültasyon bölümüne işlenir. Konsültan hekimin geliş saati bu forma kaydedilir.

      Hastanın tedavisi düzenlenir.

      Hasta adli vaka ise AS.FR.02 Acil Servis Travma Formu düzenlenir.

      Hasta müşahedeye alınacaksa AS.FR.14 Acil Hasta Muayene Tedavi ve Takip Formuna hekim, yapılacak tedaviyi order eder. Müşahedeye alınacak hastaya hemşire hasta kimlik tanımlayıcı(hasta bilekliği) takar.

      Uygulayan hemşire adını,tedaviyi yaptığı saati bu forma kaydeder, imzalar.

      Hekim gerek görürse hastaya yatış ya da sevk kararı verir.

      Yatış kararı verildiyse AS.FR.14 Acil Hasta Muayene Tedavi ve Takip Formuna yatış kararı verilen saat yazılır.

      İlgili sağlık personeli ve taşıma görevlisi hastayı, hastanın durumuna göre tekerlekli sandalye/sedye ile yatacağı servise Hasta Transfer Formu doldurularak transferini sağlar, servis hemşiresine teslim eder.

       İlgili sekreter hastanın yatış işlemlerini yapar.

       Hastanın sevkine karar verildiyse, AS.FR.04 Acil Servis Hasta Sevk Formu düzenlenir.

       Kimlik bilgileri ve kullanılan ilaçlar sevk eden doktor tarafından kayıt edilir. Bir nüshası hastanede kalır, diğer nüshası sevk görevlisine verilir.

        Hasta 112 ile gönderilecekse, 112 Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçilir. Hastanın güvenli bir şekilde transferi sağlanır.

        İlk tıbbi müdahaleye cevap vermeyen Ex’le sonuçlanan vakalarda doktor tarafından Mernis Ölüm Formu hazırlanır, morga alınır.Tıbbi sekreter tarafından YS.FR.02 Ex Tanımlama Kartı düzenlenir.

 

4.3.7.Hasta ve Yakınının Bilgilendirmesi

          

         Acil servise gelen hasta ve yakınlarına bilgi acil servis hekimi  tarafından muayenesinden sonra yapılır.

 

 

 

4.3.8.Müşahede:

Müşahedeye gelen hasta durumuna göre önceden belirlenmiş yatağa alınır. Hemşire Gözlem Formu doldurulan hastanın hemşire tarafından tedavisi uygulanarak takibi yapılır. Herhangi bir beklenmedik durumda doktora haber verilir. Hastanın müşahedeye alınma ve çıkarılma zamanları takip edilerek Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir.

Yatak başı hemşire çağrı sistemleri takip edilir. Bu süre maximum 10 saniye olmalıdır.

Hasta müşahedede iken ex olursa, 4.3.12 deki işlemler yapılır.

           

4.3.9.Konsültasyon:

Eğer hastayı uzman hekimin görmesi gerekiyorsa, telefonla ilgili uzman hekim çağırılır.

Uzman hekim hastayı değerlendirdikten sonra sevk veya yatış işlemine karar verebilir. Yatışına karar verilen hastanın yatış işlemleri, 4.3.9 deki gibi yapılır. Sevkine karar verilen hastanın sevk işlemleri, 4.3.10 daki gibi yapılır. Hasta muayene bulgularını ve muayene sonucunu doktor AS.FR.14 Acil Hasta Muayene Tedavi ve Takip Formuna kaydeder.

Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında konsültasyon talebi olması durumunda nöbetçi acil servis doktoru tarafından, Uzman Doktor telefonla aranarak konsültasyon çağrısı yapılır.

Konsültan hekim çağrılma ve geliş süreleri AS.FR.14 Acil Hasta Muayene Tedavi ve Takip Formuna kaydedilir. Bu süre hastane içerisinden yapılan çağrı için 5 dakikayı, hastane dışından yapılan çağrı için 20 dakikayı geçmemelidir. Sürenin aşılması durumunda düzeltici faaliyet başlatılır.

          

4.3.10.Yatış İşlemi:

Hastanın yatışına karar verildiyse, doktor tarafından ilgili bölümün boş yatak durumu kontrol edilir. Boş yatak olması durumunda yatış işlemi gerçekleştirilir. İlgili serviste boş yatak yoksa diğer servislerin boş yatak durumu kontrol edilir. Acil yatışı gereken hastalar diğer servislerdeki boş yataklara yatırılır. Eğer hastanede hiç boş yatak yoksa acil yatışı gerekiyorsa yatak boşalma durumuna göre hasta müşahedede bekletilir. Bu bekleme süresi gerekçesi ile birlikte AS.FR.14 Acil Hasta Muayene Tedavi ve Takip Formuna kaydedilir. Bekleme süresi tahmin edilemiyor ve hasta yatırılarak tedavi edilecekse, en yakın sağlık kuruluşuna doktor tarafından sevk edilir. Sevk işlemi 4.3.10 daki gibi yapılır.

Yatışına karar verilen hastalar bileklik takılarak personel eşliğinde, servise sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir.

 

4.3.11.Sevk İşlemi:

Muayene sonucu hastanın sevkine karar verilmişse, doktor tarafından İller Arası ve Kurumlar Arası Nakil Hastaları Bilgi Formu doldurularak 112 Komuta Kontrol Merkezine fakslanır.112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından hastane ayarlandıktan sonra hastanın durumuna göre ve doktorun direktifine göre hasta, Nakil Ambulansı ya da Helikopter Ambulansı ile sevk edilir. Sevkine karar verilen hastaya HB.FR.51 Epikriz Formu doktor tarafından hazırlanır.

      Hastanın durumuna göre nakil esnasında hastayı takip edecek personele doktor tarafından bilgi verilir. Sevk işlemi hastanın sevk edilen hastaneye teslim edilmesi ve nakil evrakının düzenlenmesi ile tamamlanmış olur.

Sevk mümkün değilse, (ambulans yoksa doğal afet durumu mevcutsa, sevk edilecek uygun hastane yoksa) hasta müşahade de tutulmaya devam edilir. Bu esnada uygun görülen tedavisi hemşire tarafından uygulanır ve kayıt altına alınır.

 

4.3.12.Taburcu İşlemi

 Taburcu:Hastanın tüm işlemleri bitirilerek gerekli durumlarda reçete verilerek acil poliklinikten çıkışı yapılır.

 

4.3.13.Adli İşlemler:

Hasta adli bir olaydan dolayı gelmişse, hastane polisine haber verilir.

Hastanın geliş saati, kimlik bilgileri, geliş nedeni bilgisayara ve Adli Nöbet Defterine işlenir. Muayenesi tamamlanan hastaya doktor tarafından Genel Adli Muayene Raporu doldurulur. Hastanın alkol muayenesi doktor tarafından cihazla ölçülerek bu forma kaydedilir.

Nezarethane çıkış raporları polis eşliğinde doktor muayenesi yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Acil gereklilik durumunda bu raporlar, hastane idaresi tarafından elden en kısa sürede Cumhuriyet Savcılığına ulaştırılır.

Adli vaka dosyaları ve diğer evraklar aylık olarak arşiv memuruna teslim edilir.

 

4.3.14.Ex-Duhul İşlemleri:

        Hastanemiz Acil Servisine ex-duhul olarak gelen vakalar Acil Servis protokol defterine kaydedilir, gerekli evraklar düzenlenir ve yakınlarına teslim edilir. Adli vakalar ise hastane polisine haber verilerek morgda bekletilir.

        Ex olan hastaların üzerindeki eşyaları nöbetçi hemşire ve nöbetçi memur eşliğinde teslim edilip Hasta Eşyaları Teslim Formu düzenlenir. Kimlik karşılığında birinci derecede yakınına teslim edilir.YS.FR.02 Ex Tanımlama Kartı iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hasta üzerinde morga teslim edilir. Diğer nüshası poliklinik defterine iliştirilir.

        Hastanın dosyasına ex notu doktor tarafından yazılır. Daha sonra Hastane Baştabibi Yardımcısına imzalatılarak Dosya Zimmet Defteri ile Yatan Hasta Döner Sermaye Birimine teslim edilir. Ölünün yakınları, ölenin nüfus cüzdanı ve sağlık karnesi ile müracaat eder. Savcı ve doktor tarafından Mernis Ölüm Formu düzenlenir, İl Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilir. Gömme İzin Belgesi ölen hastanın yakınına verilir.

        Ölen hastanın yakınına, gömme izin belgesi ile morga giderek Morg Kayıt Defterine ölüm kaydını yaptırır. Ölen hastanın yakınının adı soyadı yazılır, imzası alınarak cenaze teslim edilir.

        Acil Serviste ya da Yataklı Servislerde adli vaka durum tespiti yapılan hastalar, ex olursa Ölen hastanın yakınlarına teslim edilmeden morga alınıp Savcılığa haber verilir. Defin ruhsatı Savcılık tarafından verilir.

        Tedavi sırasında ex olan ya da ex duhul olarak gelenler sahipsiz ise bir süre morgda bekletilir. Hastane Müdürlüğü Belediye Başkanlığı ile temasa geçilerek cenazenin hastaneden alınması ve defnedilmesi sağlanır. Morg Kayıt Defterine belediye görevlisinin adı soyadı yazılır ve imza alınır.

        Tıbbi endikasyon sonucu ampute edilen extremiteler, uygun şekilde ambalajlanıp imza karşılığı hasta sahibine teslim edilir.

        Müslüman olmayan ölüler için kendi dini inançlarına göre defin ve gömme işlemlerinin yapılmasına hastane yetkililerince izin verilir.

        

4.3.15. Sağlık Güvencesi Olmayan Hastalara Hizmet Verme:

2008/13 ve 2010/16 sayılı Başbakanlık genelgeleri ve sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği (SUT) ilkeleri ile yeşil kart mevzuatı çerçevesinde sosyal güvencesi olmayan hastaların hastanemize kabulleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1-Acil hal:

      - Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtildiği şekliyle acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilmektedir. Durumu bu tanıma uyan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil hasta olarak kabul edecek ve gerekli tıbbi tedavi yapılacaktır.

     -Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan acil haldeki vatandaşlarımızdan sağlık hizmeti bedelini ödeme gücü bulunmadığını belirtenlerden bu konuda yazılı beyan alınacak, yazılı beyan verenlerden acil sağlık hizmeti bedeli talep edilmeyecektir. Bunlardan;

       Acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir.

  

 -Herhangi bir sağlık güvencesi ve ödeme gücü bulunmayan acil hastaların sağlık hizmet bedelinin ödenmesi talebi kendilerine ulaşan ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, öncelikle yukarıda belirlenen esaslara göre ilgili kişinin ödeme gücünün bulunup bulunmadığını araştıracak ve ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin acil sağlık hizmeti bedellerini hastanemize ödeyecektir. Ödeme gücü bulunduğu tespit edilenler hastanemize bildirilecek ve hizmeti alan tarafından ödemenin yapılması sağlanacaktır.

2-Diğer hallerde:

-Sosyal Güvenlik Kurum bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi halinde kişinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aşağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir.

 

 

1-                    İş kazası ile meslek hastalığı hali,

2-                    Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,

3-                    Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,

4-                    Analık hali ,

5-                    Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,

6-                    18 yaş altı çocuklar,

7-                    Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler.

 Müracaat yukarıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmış ise; bu kişiler için sağlık hizmeti sunucularınca SUT eki “Genel Sağlık Sigortası Talep Formu” (EK-4/B) tanzim edilecektir. Bilgileri ve genel sağlık sigortası talep beyanları alınan kişiler için Kurum bilgi işlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip hasta takip numarası/ provizyon numarası alınarak sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti sunulabilecektir. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen formlar en geç, kişilerin başvurusunu takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Kurumun ilgili il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne gönderilecektir.

 

Analık hali; Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.

Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi;  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.

         Yukarıda belirtilen haller haricinde hastanemize müracaat eden sosyal güvencesi olmayan hastalardan, hastanın tedavi giderlerini karşılayacak olan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer dernek, vakıf ve tüzel kişilerin tedavi giderlerini karşılayacaklarına dair yazıları sevk kâğıdı olarak kabul edilecektir.

 

4.3.16. Zehirlenmelerde Yapılacak İşlemler:

Zehirlenen hastaya yaklaşımda “zehri değil hastayı tedavi et” ilkesi temeli oluşturmaktadır. Tüm zehirlenmeler adli olgulardır.

Öncelikle hastanın vital fonksiyonlarının stabilize edilmesi sağlanır.

Zehirlenme tanısı kesin veya olası her hastadan ve yakınlarından ayrıntılı olarak ne zaman, nerede ve ne miktarda toksik madde aldığı saptanır.

Elde edilen bilgilerle 114 ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE danışılır.

Komada olan veya konvülsiyon geçiren hastalar, öğürme refleksi kaybolanlar, korovoziv madde ve hidrokarbonlarla zehirlenenler ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar kusturulmaz.

Zehirlenen kişilere doktor orderine göre 1gr/kg olacak şekilde aktif kömür verilir.

Lityum zehirlenmesi olan hastalara aktif kömür verilmez.

Zehirlenme tedavileri Zehirlenmelerde Tedavi Rehberine göre işlem yapılır.

Form18/C Zehirlenme Vaka Bildirim Formu doldurularak aynı gün içerisinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

4.3.17. İlaç ve Aşıların Kaydına Yönelik Uygulamalar:

   Hastaya uygulanan ilaçlar ve işlemler acil servis sekreteri/hemşire tarafından deftere ve bilgisayara kayıt edilir.

   Kullanılan narkotik ilaçlar kilit altında tutulur ve hem Narkotik İlaçlar Defterine hem de Poliklinik Defterine kayıt edilir.

   Kuduz şüphesi ile başvuran hastaları kuduz defterine kaydı yapılır. Kuduz Şüpheli Temas Vaka İnceleme Formu, Kuduz Aşısı Kartı ve poliklinik defterine gerekli hasta bilgileri yazılır. Tedavi devam süreci için intaniye veya pediatri uzman doktorlarına yönlendirilir. Diğer aşı günleri konusunda hasta bilgilendirilir. Aşı kartı verilir ve Kuduz Şüpheli Temas Vaka İnceleme Formu aynı gün Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.    

 

4.3.18. Acil Servisin Temizliği ve Cihazların Bakımı:

    Temizlik kontrolü:  Birim sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi sağlık personeli tarafından, temizlik personeliyle beraber temizliklerin EN.TL.02 Hastane Temizlik Talimatına göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Yetersiz bulunan temizliklerin tekrar yapılması sağlanır

Sedye örtüleri her hastadan sonra değiştirilir. Gerektiğinde hemen değiştirilir. Kirli çamaşırlar OH.TL.01 Çamaşırların Toplanması Ve Transferine İlişkin Talimat’a göre uzaklaştırılır.

    Birim sorumlusu, olmadığı durumda nöbetçi ekip başı sağlık personeli tarafından Acil serviste bulunan bütün odalarda ( müşahade, müdahale, muayene, resüsitasyon, pansuman vb.) ortaya çıkan atıklar  karıştırılma, hatalı toplama ve taşıma gibi durumlar açısından kontrol edilir.

    Tıbbi atıklar AY.TL.01 Tıbbi Atık Talimatına göre uzaklaştırılır.

   Acil serviste kullanılan kirli malzemeler SH.TL.01 Sterilizasyon Dezenfeksiyon Talimatına göre temizlenir.

   Hastaya yapılan tüm işlemlerde EN.TL.01 İzolasyon Önlemleri Talimatına uygun hareket edilir.

   Cihazlardaki arızalar bildirimleri, otomasyon üzerinden teknik birime yapılır ve arızanın giderilmesi sağlanır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

 

EN.TL.02 Hastane Temizlik Talimatı

OH.TL.01 Çamaşırların Toplanması ve Transferine İlişkin Talimat

AY.TL.01 Tıbbi Atık Talimatı

SH.TL.01 Sterilizasyon Dezenfeksiyon Talimatı

EN.TL.01 İzolasyon Önlemleri Talimatı

Acil Servis Ünitesi İntihar Girişimleri Kayıt Formu

AS.FR.14 Acil Hasta Muayene Tedavi ve Takip Formu

AS.FR.04 Acil Servis Hasta Sevk Formu

HB.FR.51 Epikriz Formu

YS.FR.02 Ex Tanımlama Kartı

Form-18/C Zehirlenme Vaka Bildirim Formu

Genel Sağlık Sigortası Talep Formu

Hemşire Gözlem Formu

İller Arası ve Kurumlar Arası Nakil Hastaları Bilgi Formu

Narkotik İlaç İstem ve Kayıt Formu

Genel Adli Muayene Raporu

Hasta Eşyaları Teslim Formu

Mernis Ölüm Formu

Zehirlenmelerde Tedavi Rehberi

Kuduz Şüpheli Temas Vaka İnceleme Formu

Kuduz Aşısı Kartı

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu

Hasta Transfer Formu

Acil Servis Ünitesi Kriz Durumları Kayıt Formu

AS.FR.07 Acil Servis Resüsitasyon Acil Arabası İlaç Takip Listesi

AS.FR.02 Acil Servis Travma Formu