ARAMA YAP

  Anlaşmalı Kurumlar  

        Kalite Birimi        

 

 

 

 

  

 

Faturalama
Faturalandırma Birimi

Görev Tanımı

: Birim Sorumlusu

Adı Soyadı

: Fatih ÖZCAN

Unvan

: Bilgi İşlem Personeli

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Görev Tanımı

: Veri Hazırlama

Adı Soyadı

: Oktay BAKAN

Unvan

: Veri Hazırlama ve Kont.İşl.

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

 

Faturalandırma Birimi,

Birimimizin hastanemiz bünyesindeki yaptığı iş ve işlemler;

 • Hastanemizde ayaktan muayene olan ve yatarak tedavileri tamamlanan hastaların SUT hükümleri çerçevesinde her türlü tetkik, ilaç ve sarf malzemelerinin kontrolü yapılarak faturalarını hazırlamak.

 • Hatalı işlemlerin (tetkik, ilaç, sarf gibi) iptal edilerek ilgili poliklinik veya servislere geri dönüş yapılarak düzeltilmesini sağlamak.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalıların Medula V3 sisteminde ödeme sorgusu yapılarak, interaktif faturalama sürecini tamamlamak.

 • Protokol yaptığımız diğer sağlık kurum ve kuruluşlarına manuel fatura hazırlayarak ilgili kurumlara göndermek.

 • Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası sonucu hastanemizde tedavileri yapılan hastaların GSS takiplerinin geliş türüne uygun olup olmadığını kontrol etmek.

 • Adli Vaka, İş kazası, Trafik Kazası kapsamındaki hastaların SUT ve ilgili genelgeler doğrultusunda gereken tutanakları ve resmi belgelerin temin edilmesini sağlayarak dönem sonlandırmalarına müteakip bağlı olduğumuz Sosyal Güvenlik İl müdürlüğüne teslim etmek.
 • Hastanemiz gelirleriyle ilgili veya birimimizi ilgilendiren diğer yazışmalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile yazışmaları yapmak.

 • Hastanemiz yönetimine gerekli olduğu dönemlerde hastanemiz mali hesaplarıyla ilgili istatistiki verileri sunmak.

 • Faturalar ile ilgili gerekli yazışmaları düzenlemek, faturaları gönderime hazır hale getirmek ve doğru olarak sonlandırıldığının takibini yapmak.

 • Her ay dönem sonlandırmasından sonra ay sonunda kesilen faturaları muhasebeleştirilerek bağlı olunan muhasebe birimine teslim edilmesi.
 • SUT hükümlerinde faturalandırma usul ve esaslarında yapılan mevzuatla ilgili değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek.