KBB Polikliniği

K.B.B Polikliniği

Op.Dr. Tuğba KARAGÖZ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı‑Soyadı          : Tuğba Karagöz  

Uyruğu                : T.C.

Yabancı Diller      : İngilizce

E- posta                 :  tugbakrgz@yahoo.com

 

EĞİTİM DURUMU:

2017­: Ankara Tıp Fakültesi Anatomi ABD Doktora Öğrencisi

2011-2016: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim&Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz& Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği

2004­2010:Tıp Doktoru,AnkaraÜniversitesiTıpFakültesi

            

UZMANLIK TEZİ: Insülin Direnci ve Glukoz Metabolizma Bozukluğunun Bell Paralizi Etyolojisindeki Yeri ve Klinik Prognoza Etkisi

TEZ DANIŞMANI: Prof. Dr. M. Hakan Korkmaz

 BAŞARI BELGELERI/ÖDÜLLER:

 • 2000 yılında Matematik Olimpiyatlarında Bronz Madalya,
 • 2000 yılında düzenlenen Sağlık Meslek Lisesi Giriş Sonavlarında Türkiye birinciliği,
 • 2004 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden 5/5 ortalama ile mezuniyet
 • Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Onur öğrencisi olarak mezuniyet,
 • 2010 Aralık ayında yapılan TUS ta 2. tercihim Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı EAH KBB Kliniğinde asistanlık eğitimine hak kazandım,
 • 2011 yılından Deney Hayvanları Kullanım sertifikası,
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı EAH KBB Kliniğinde asistanlık eğitimim sırasında düzenlelen asistan sınavlarında 3 kez klinik içi birincilik ve ödül olarak Dubai de düzenlenen Young Otolaryngologist yarışmasına katılım hakkı kazandım,

2017 yılında YDS 85 ve Mayıs 2017 ALES SAYISAL 81 puan alarak ANKARA TIP FAKULTESİ ANATOMI ABD de doktora öğrenciliği olmayı hak kazandım,

 • 2017 yılından Paris te düzelenen IFOS ENT WORLD Congresinde 2 klinik çalışmayı sözel olarak sundum ve bu kongreye TÜBITAK 2224-A Yurtdişi Bilimsel etkinlikleri destekleme bursu ile katılım,
 • 2016 yılında TÜRK KBB&BBC YETERLİK YAZILI VE SÖZLU SINAVLARINI BAŞARIYLA GEÇEREK TURK KBB&BBC YETERLİK BELGESİ
 • 2017 yılında AVRUPA KBB&BBC YETERLİK YAZILI VE SÖZLU SINAVLARINI BAŞARIYLA GEÇEREK AVRUPA KBB&BBC YETERLİK BELGESİ

 Katıldığı Kurs/Eğitim Semİnerleri/bilimsel aktiviteler (Ulusal-Uluslararası)

 • 2018 basim yili olan KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ&BOYUN CERRAHISI (PROF.DR. METIN ÖNERCI EDITORLUĞU) kitabi Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler bölümü yazarı,
 • 2012 yılında basılan ‘Otolaringoloji ve Fasial Plastik Cerrahi Sınavlara Hazırlık Kaynağı’ kitabı bölüm çevirisi
 •          2013 yılında basılan ‘ KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi El kitabı’ nın bölüm çevirisi,
 •          Mayıs 2011 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası program ve başarı sertifikası,
 •          17/11/2011 tarihinde Türkiye KBB&BBC Vakfi Ankara Şubesinde düzenelenen ORTA KULAK İMPLANTLARI konulu eğitsel kursa katılım,
 •          1-2 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen ‘5.KBB de Güncel Bilgi Buluşmaları’ eğitim toplantısına katılım,
 •          KBB&BBC Derneği tarafından 14/01/22012 de düzenelenen Vertigoya Güncel Yaklaşım toplantısına katılım,
 •          10 Mart 2012 tarihinde Ankara da düzenlenen İşitme Kaybına Güncel Yaklaşım toplantısına katılım,
 •          10-14 Ekim 2012tarihinde Antalya da düzenelenen 34. Türk Ulusal KBB&BBC Kongresi ‘nde PSG Raporunun düzenlenmesi, Boyun diseksiyonu cerrahi anatomisi ve laser kordektomi adlı eğitsel kurslara katılım,
 •          15 Aralık 2012 de TÜBİTAK Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık -2012 sempozyumu’ na katılım,
 •          18 Mayis 2013 tarihinde Uluslararası katılımlı Endoskopik kulak Cerrahisi sempozyumuna katılım,
 •          Mayıs 2013 tarihinde 9. Türk Rinoloji Kongresine katılım,
 •          17-19 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen 11. Uluslararası KBB&BBC Kongresine katılım,
 •          17-18 Mayıs 2014 tar,h,nde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen Baş&Boyun tümörleri Canlı cerrahi kursuna katılım ve aynı zamanda düzenlenen Uygulamalı Tiroid Ultrasonografi Kursuna katılım,
 •          Haziran 2014 tarihinde Başkent 1. Otoloji-Odyoloji Sempozyumu’na katılım,
 •          Kasım 2014 Türk Ulusal KBB&BBC Kongresine katılım,
 •          28Ekim -01 Kasım 2015 tarihinde TÜRK ULUSAL KBB&BBC Kongresinde Rinoloji-Alerji/Fasial Plastik Cerrahi/Uyku Hastalıkları konulu alanda ‘Hasarlı Tavşan Sinüs Epitelinde Kök Hücrenin Siliyer Rejenerasyon Üzerine Etkileri’ adlı çalışma EN İYİ ARAŞTIRMA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ne hak kazanması,
 •          Nisan 2017 Başkent Üniversitesi KBB ABD tarafından düzenlenen Tinnitus Sempozyumu na katılım,
 •          19-21 Nisan Dubai de düzenlenen Middle East Update in Otolaryngology Conference&Exhibition , Young Otolaryngologist Day de sözel sunum
 •          Kasım 2016 KENT KBB de düzenlenen International Live Surgery and hands on Fresh Frozen Cadaver dissection course on advanced functional endoscopic sinus surgery and septorhinoplasty adlı kadavra kursu ve canlı cerrahisi kursuna katılım,
 •          8-10 Şubat 2017 Barselona da düzenlenen Hands on Training Course on Surgical Anatomy of the Neck,Larynx and Parotid Gland adlı kadavra kursuna katılım,
 •          Haziran 2017 de Paris te düzenlenen IFOS ENT WORLD CONGRESS te, 2 klinik çalışmayı sözel olarak sunma,
 •          Nisan 2016 Türk KBB Yeterlik Yazılı sınavı ve başarıyla tamamlanmasının ardından Kasım 2016 Türk KBB Yeterlik Sözlü sınavını başarıyla tamamlayarak TÜRK KBB YETERLİK BELGESİ,
 •          Haziran 2017 Paris te düzenlenen Avrupa KBB yazılı sınavının başarıyla tamamladıktan sonra Kasım 2017 de Vİyanada düzenlenen Avrupa KBB Sözlü sınavını başarıyla tamamlayarak AVRUPA KBB YETERLİK BELGESİ,
 •          Mayıs 2017 ALES ten 81 (SAYISAL) ve  Nisan 2017 YDS den 85 alarak Ankara Tıp Fakültesi Anatomi ABD de doktora öğrencisi olmayı hak kazandım.

 

PosterÇalışmaları:

34. tÜRK uLUSAL kbb&bbc kongresi: fasial paralizide beklenmeyen etyoloji

34. tÜRK uLUSAL kbb&bbc kongresi: parafarengeal alan pleomorfık adenomu

10. uluslararası kbb&bbc kongresı: septokolumellar rezeksıyon ve rekonstruksıyonu

35. tÜRK uLUSAL kbb&bbc kongresi:kimura hastalıgında atıpık prezentasyon:olgu sunumu

35. tÜRK uLUSAL kbb&bbc kongresi: baş-boyunda multıfokal dev rabdomıyona:olgu sunumu

35. tÜRK uLUSAL kbb&bbc kongresi: boyunda yabancı cisim ;olgu sunumu

11. uluslararası kbb&bbc kongresı: submandıbuler glandın prımer skuamoz hücreli karsınomu

11. uluslararası kbb&bbc kongresı: parotid glandın multıfokal yerleşimli warthin tumoru

polıtzer socıety: vestıbuler evoked myogenıc potentıal responses ın obstructıve sleep apnea syndrome

10th congress of the european laryngologıcal socıety : a report of 4 cases dıgnosed as sarcoma rarely encountered ın the larynx

10. ulusal rınolojı kongresı: rekürren olfaktör nöroblastom

36. turk kbb&bbc kongresı: (sozel bildırı) preoperatıf ınce ıgne aspırasyon bıyopsısı önemı belırsız atıpı ve malıgnıte kuskusu olan hastaların hemogram parametrelerını predıktıf değerlerının ıncelenmesı

36. turk kbb&bbc kongresı: (sozel bildırı) paratıroıd adenomlu hastaların tanılarında ultrasonografı ve technetıum-99m sestamıbı sıntıgrafının rolu

36. turk kbb&bbc kongresı :nadır bır rekurren dakrıyosıstıt nedenı:nazolakrımal kanalda yabancı cısım

36. turk kbb&bbc kongresı: frontal sınus posterıor duvar frakturune yaklaşım

36. turk kbb&bbc kongresı: multıple odaklı sınonazal seromusınoz hamartom olgusu

37. turk kbb&bbc kongresı: parotıs bezı orıjınlı dev pleomorfık adenoma

37. turk kbb&bbc kongresı: ıkı farklı tıp paraganglıomanın ıpsılateral boyunda es zamanlı prezentasyonu

13. turk rınolojı kongresı ve 5. ulusal otolojı &norootolojı kongresı: dudağın papıllamatoz hastalığı:heck hastalığı

            

2017 Nisan YDS puanı: 85

April, 2017 TOEFL: 74

Mayıs, 2017 ALES: 81

      Haziran 2018 IELTS:6.5