ARAMA YAP

  Anlaşmalı Kurumlar  

        Kalite Birimi        

 

 

 

 

  

 

Mutemetlik

 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 Birimde Yapılan İşler:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-a, 4-b, 4-c statüsünde çalışan personellerin maaşları ile daimi işçi maaşları,
 • Kadrolu ve geçici olarak kurumuzda çalışan memurlar ile Sağlık Bakanlığı merkez birimlerinde çalışan personellerin performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi, bu personellerin peşin döner sermaye ek ödemeleri, hekimlerin 209 Sayılı Kanuna göre peşi ödemeleri ile 375 Sayılı KHK ye göre ek ödeme farkları,
 • Personellerin Nöbet ve icap nöbetlerinin yapılması,
 • Hekimlerin Mesleki Mali Sorumluluk sigortalarının % 50 lik kısmının sigorta yaptıran personellere iade bordrosu,
 • Personellerin Yurt içi geçici ve daimi yolluk bordrolarının yapımı,
 • Görevden ayrılan personellerin maaş nakil belgelerinin tanzimi,
 • Personellerin mahkeme kararı ile oluşan mali haklarının ödenmesi,
 • Personellerin Emekli Sandığına emekli keseneklerinin bildirilmesi,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4-b, 4-c  maddesi uyarınca  çalışanları ile daimi işçilerin SGK prim bildirimlerinin yapılması,
 • Terfi Bordrolarının düzenlenmesi,
 • İcra borcu olan personellerin icra kesintilerini yapmak, Saymanlıklar ile irtibatlı olarak ilgili İcra Müdürlüklerine paraların havalesini takip etmek,
 • Personellerin doğum yardımı bordrolarını düzenlemek,
 • Personellerin Ölüm yardımı bordrolarını düzenlemek,
 • Stajyer öğrenci maaşları,
 • Döner sermaye memuru maaşları ile emekli sandığına prim bildirimleri,
 • Fiili hizmet bordrosu düzenlemek ve emekli sandığına prim bildirimini yapmak,
 • Birimimizin kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarını yapmak,
 • Sağlık Bakanlığı Performans Bilgi Sistemine veri girişi yapılması,
 • Personellere yapılan eksik ödemeler için fark bordroları tanzimi,
 • Personellere yapılan fazla ödemeler için iade bordroları tanzimi,
 • Saymanlıklara (Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları 4 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü) düzenlenen bordroların teslimi,
 • Personellere ödemeler ile ilgili bilgi verilmesi,