ARAMA YAP

  Anlaşmalı Kurumlar  

        Kalite Birimi        

 

 

 

 

  

 

Satınalma

GÖREV TANIMI

İŞUNVANI                         : Satınalma Birimi

BAĞLIOLDUĞUMAKAM    : İdairi ve Mali İşler Müdürlüğü

EMİRALACAĞIMAKAM     : İdairi ve Mali İşler Müdürlüğü

TEMELGÖREVLERİ           : Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak, satın alma ile ilgili faaliyetleriyürütmek.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakları hazırlamak,
 • İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evraklarıhazırlamak,
 • Onarım Giderleri İle Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ve mevcut bina, araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları  hazırlamak,
 • Kamu İhale Kanunu uyarınca Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil Ağırlama ve TanıtmaGiderleri,
 • Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili malzeme ve araç-gereç ihtiyaçlarını Başkanailetmek,
 • Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Başkana düzenli olarak bilgi vermek., Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunlarını Başkana iletmek,
 • Başkanın talimatı doğrultusunda görevi ile ilgili konularda kurum içi veya kurum dışı kişilerle iletişimkurmak,
 • Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,
 • Başkanın talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanhazırlamak,
 • Alınan malzemelerin Taşınır Mal Kontrol Birimine teslimatının yapılmasınısağlamak,
 • Satın alma ile ilgili komisyon kararlarınıhazırlamak,  İhale sonucu işlemleri hazırlamak veyapmak,
 • İhale komisyonuoluşturmak,
 • Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takipetmek,
 • Onay belgesi, Yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleridüzenlemek,
 • Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve komisyon başkanının onayınasunmak,
 • Satın    alınması    gereken    malzemelerle     ilgili    piyasa    fiyat    araştırması    yaparak, yazışmaları hazırlamak,  komisyon başkanına bilgivermek,
 • Başkanlığın etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerinidesteklemek,
 • Başkanlık varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomikkullanmak,
 • Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayetetmek,
 • Zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğineuymak,
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareketetmek,
 • Başkanın vereceği diğer görevleriyapmak.