Üroloji 2 Polikliniği

Üroloji Polikliniği 2

Op.Dr. İbrahim DÖNMEZ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İbrahim DÖNMEZ

Doğum Tarihi-yeri: 02/06/1971- Hatay

Yabancı Dili: İngilizce

Öğrenim Durumu:

      İlkokul öğrenimi: Atatürk İlkokulu – Yatağan/MUĞLA                       1976-1981                                        

      Ortaokul öğrenimi: Samandağ Ortaokulu- HATAY                             1981-1984

      Lise öğrenimi: Samandağ Lisesi-HATAY                                            1984-1987

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/Y.Lisans

Tıp Fakültesi

Trakya Üniversitesi

1987-1993

Tıpta Uzmanlık

Üroloji

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

2006-2011

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı: Perkütan nefrolitotomide stres yanıtı ve yanıtı etkileyen faktörler. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2011. Tez Danışmanı: Prof.Dr. Bülent AKDUMAN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Hekim

Kalecik Sağlık Ocağı

Eylül 1993-Temmuz 1994

Tbp. Atgm

İstanbul Merkez Komutanlığı

Ağustos 1994-Kasım 1995

Pratisyen Hekim

Kozaklı Merkez Sağlık Ocağı

Aralık 1995-Eylül 1997

Pratisyen Hekim

Yaylıca Sağlık Ocağı

Eylül 1997-Kasım 1999

Arş.Gör.Dr

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Temmuz 2005-Ekim 2005

Arş.Gör.Dr

Bülent Ecevit (Zonguldak Karaelmas) Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Haziran 2006-Ağustos 2011

Uzman Dr

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eylül 2011-Eylül 2014

Uzman Dr

Kırşehir Özel Aşıkpaşa Hastanesi

Eylül 2014-Ocak 2017

 

Uzman Dr

Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi

Mart 2017-Halen

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:


Türk Üroloji Derneği

Üroonkoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği